Karen Joy Fowler

Karen Joy Fowler

About the Author

Karen Joy Fowler is the author of six novels and three short story collections.
More about Karen Joy Fowler